НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Резервне копіювання та архівування

Збереження даних і їх відновлення

Мінімізація ризиків втрати інформації

Безперервність бізнесу

Veeam Backup & Replication

Рішення що допомагає запобігти проблем резервного копіювання, та своєчасно отримувати повідомлення про активність програмвимагачів

Microsoft Data Protection Manager

Надійна система корпоративного резервного копіювання та відновлення, яка сприяє вашій стратегії BCDR, полегшуючи  копіювання та відновлення  даних

Компанія SOFTNET GROUP є офіційним партнером провідних постачальників апаратних і програмних продуктів